Εξυπηρετούμε όλο το νομό αττικής

Εταιρικό Προφίλ

 

Η εταιρεία μας θέλει να είναι δίπλα στο κοινωνικό σύνολο και θα κάνει ότιδήποτε είναι εφικτό για να το επιτύχει αυτό.

Η εταιρεία Nobel Therm δραστηριοποιείται στον κλάδο του πετρελαίου θέρμανσης και γενικότερα των υπηρεσιών που αφορούν κατοικίες και επαγγελαμτικούς χώρους ,εδώ και τρεις δεκαετίες. Αποτελείται από ένα μεγάλο στόλο ιδιόκτητων φορτηγών βυτίων και μεγάλες υπερσυγχρονες, νόμιμες εγκαταστάσεις οι οποίες εξασφαλίζουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Εχει θέσει υψηλούς στόχους σε ένα ευρύτερο εταιρικό, πελατειακό και κοινωνικό πεδίο, μέσα σε μία αγορά που βάλεται από την παγκόσμια οικονομική κρίση. Στόχος της εταιρείας είναι η συνεχής βελτίωση ,των εσωτερικών της διαδικασιών, των σχέσεων της με τους πελάτες της, όσο και η βελτίωση της μέσα στην αγορά . Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για:

  • Πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών
  • Υψηλή ποιότητα προϊόντων – υπηρεσιών
  • Συμμόρφωση προϊόντων – υπηρεσιών με ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις

Οι δεσμεύσεις επιτυγχάνονται μέσω:

  • Της διάθεσης των απαιτούμενων πόρων για την συνεχή βελτίωση των δραστηριοτήτων της εταιρείας
  • Της δημιουργίας και συντήρησης ενός σύγχρονου τεχνολογικού περιβάλλοντος εργασίας
  • Της άψογης συνεργασίας της διοίκησης και των εργαζομένων με κατεύθυνση τη συνεχή βελτίωση

Πιστοποιήσεις

ISO 9001

ISO 14001