Εξυπηρετούμε όλο το νομό αττικής

Πολιτική Απορρήτου

Ακολουθώντας τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού ΕΕ 697/2016 που αναφέρεται στην προστασία προσωπικών δεδομένων, απαιτείται η ρητή συγκατάθεση σας για την διατήρηση στο αρχείο της εταιρείας των παραπάνω δεδομένων.
Η εταιρεία μας δεσμεύεται στην διαφύλαξη των δεδομένων και μη κοινοποίηση αυτών.
Ο χρόνος διατήρησης και επεξεργασίας των αρχείων ανέρχεται στα 10 έτη.
Παράλληλα έχετε δικαίωμα:
1. Να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την συγκατάθεση σας
2. Να ζητήσετε την επικαιροποίηση των δεδομένων
3. Να ζητήσετε τον περιορισμό χρήσης δεδομένων