Εξυπηρετούμε όλο το νομό αττικής

Στον χώρο του καυστήρα

Α. Ελέγξτε την θερμοκρασία του λέβητα σε κατάσταση λειτουργίας. Η θερμοκρασία πρέπει να είναι περίπου 75 °C.
Β. Ελέγξτε την θερμοκρασία που ξεκινά ο κυκλοφορητής. Δεν πρέπει να είναι κάτω από τους 45 °C.
Γ. Kάντε συντήρηση στον καυστήρα σας κάθε χρόνο. Ζητήστε από τον τεχνικό να σας κάνει ανάλυση ποσότητας και ποιότητας καυσαερίων. Έτσι μόνο θα καταλάβετε αν ο καυστήρα σας λειτουργεί σωστά.
Δ. Ογκομετρήστε σωστά την δεξαμενή σας έτσι ώστε να έχετε σωστές παραλαβές πετρελαίου. Ο τρόπος υπολογισμού της χωρητικότητας της δεξαμενής υπολογίζετε ως εξής:

Πολλαπλασιάζουμε τα εκατοστά του μήκους της δεξαμενής με τα εκατοστά του πλάτους της δεξαμενής και διαιρούμε με το 1000.

Παράδειγμα: Εστω ότι έχω μια δεξαμενή μήκους 200 εκατοστών και πλάτους 100 εκατοστών. Τότε 200 Χ 100 = 20000. Διαιρώντας με το 1000 το αποτέλεσμα είναι 20. Άρα κάθε πόντος στην δεξαμενή μου είναι 20 λίτρα. Εάν η δεξαμενή μου έχει ύψος 100 εκατοστά τότε η χωρητικότητά της είναι 20 Χ 100 = 2000 λίτρα.

Στον χώρο του σπιτιού

Α. Καλύψτε ρωγμές και ανοίγματα σε πόρτες και παράθυρα, εμποδίζοντας τον αέρα τόσο να βγαίνει όσο και να μπαίνει.
Β. Ρυθμίστε την θερμοκρασία του θερμοστάτη στους 20°C.
Γ. Κλείστε το διάφραγμα καύσης όταν το τζάκι δεν είναι αναμμένο. Όταν παραμένει ανοιχτό αφήνει τον ζεστό αέρα να φεύγει από την καπνοδόχο.
Δ. Ο εξαεριστήρας του μπάνιου καθώς και ο απορροφητήρας της κουζίνας μπορούν να εξανεμίσουν τον ζεστό αέρα του σπιτιού μόνο σε μία ώρα. Κλείστε τις συσκευές αμέσως μετά την χρήση τους.
Ε. Κλείστε χώρους του σπιτιού που δεν χρησιμοποιούνται. Βεβαιωθείτε όμως πρώτα ότι κλείνοντας τα καλοριφέρ από τα συγκεκριμένα δωμάτια δεν επηρεάζεται δυσμενώς το σύστημα θέρμανσης.
ΣΤ. Τις ηλιόλουστες μέρες ανοίξτε τις κουρτίνες για να μπουν οι ακτίνες του ήλιου και να ζεστάνουν το σπίτι. Μην ξεχνάτε το βράδυ να τις κλείνετε ώστε να παραμένει η ζεστασιά μέσα σε αυτό.
Ζ. Μονώστε την ταράτσα αν βρίσκεστε στον τελευταίο όροφο της πολυκατοικίας.
Η. Χρησιμοποιείτε σε κάθε γέμισμα της δεξαμενής βελτιωτικό πετρελαίου για να εξασφαλίσετε καλύτερη καύση και οικονομία.

Στον χώρο του καυστήρα

Α. Τοποθετήστε πυροσβεστήρα οροφής επάνω από τον καυστήρα. Τοποθετήστε και έναν πυροσβεστήρα ακριβώς έξω από τον χώρο του καυστήρα.
Β. Ελέγξτε για τυχόν διαρροές στον χώρο της δεξαμενής πετρελαίου και στον χώρο του καυστήρα.
Γ. Εάν η δεξαμενή πετρελαίου διαθέτει σωληνάκι μέτρησης στάθμης πετρελαίου, κλείνετε πάντα το βανάκι που βρίσκετε στην βάση του σωλήνα αυτού. Για να ελέγξετε την στάθμη του πετρελαίου ανοίξτε το βανάκι, δείτε την στάθμη του πετρελαίου και ξανακλείστε το.
Δ. Αντικαταστήστε τα φίλτρα πετρελαίου πριν αυτά δημιουργήσουν πρόβλημα.

 

Στον χώρο του σπιτιού σας

Α. Απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα πάνω από τα σώματα θέρμανσης.
Β. Έχετε πάντα έναν πυροσβεστήρα μέσα στο σπίτι σας.